Regulamin sklepu.

§1.Strony transakcji
1.Stroną dokonująca sprzedaży produktów zawartych na stronach sklepu internetowego www.profilebalkonowe.pl jest właściciel: KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Nowosądecka 54, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000099703 NIP: 679-006-53-49. Regon: 352000757.
2.Stroną dokonującą zakupów w sklepie  www.profilebalkonowe.pl może być pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne (zwana dalej Kupującym).
§2.Oferta sklepu
1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
3.Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
4.Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawionych w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego tych produktów co może być wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu, indywidualnych ustawień komputera Kupującego i nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.
§3.Zamówienia
1.Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie  www.profilebalkonowe.pl poprzez system sprzedaży sklepu.  W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia.
2.Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godź. 15.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego sklepu.
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych:  Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do wysyłki, ewentualnie numer NIP.
4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep prześle do Kupującego drogą  e-mail wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. E-mail będzie może zawierać dodatkowo informacje o kosztach przesyłki, wysokości ewentualnej zaliczki oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. W miarę potrzeby pracownik sklepu  nawiąże również kontakt e-mail lub telefoniczny w celu uzgodnienia pozostałych szczegółów zamówienia.
5.Realizacja zamówienia następuje po uzgodnieniu z Kupującym wszystkich szczegółów transakcji i potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to jest jednoznaczne z akceptacją przez Kupującego cen sprzedaży, ewentualnych kosztów przesyłki, terminu realizacji.
6.Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego produktu, informowany będzie o tym drogą e-mail. Kupujący po otrzymaniu tego e-mail podejmuje decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (np. realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia). W przypadku gdy w terminie 5 dni od wysłania do Kupującego przez sklep wiadomości o stanie zamówienia Kupujący nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w części, która nie może być przez sklep zrealizowana.
7.Podane przy produktach terminy ich dostępności są terminami szacunkowymi. W miarę potrzeby pracownik sklepu przekaże Kupującemu informację zmieniającą czas realizacji zamówienia.
8.Termin dostępności określa czas (wyrażony w dniach roboczych), jakiego sklep potrzebuje na sprowadzenie zamówionego produktu. Dostępność uzależniona jest od magazynu , w którym produkt się znajduje lub dostępności produktu u naszego dostawcy. Czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na realizację wybranej formy transportu. Jeżeli przewidywany czas realizacji jest większy od podanego na stronie, wysłana zostanie odpowiednia informacja. Kupujący może wówczas podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia lub akceptacji dłuższego terminu realizacji.
9.W przypadku produktów mało popularnych i rzadko zamawianych oraz zamówień nietypowych na indywidulane zamówienie Kupującego, zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 100% jego wartości. Produkty nietypowe oraz sprowadzane od producentów na zamówienie klienta (dotyczy zamówień specjalnych) i po dokonaniu wpłaty zadatku, nie podlegają zwrotowi bądź wymianie na inny produkt. W przypadku zamówień o wartości powyżej 3000zł oraz zamówień, których koszt transportu jest wyższy niż 150zł zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 100% jego wartości.
10.W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), oraz ustawie z dnia 30,05,2014 o prawach konsumenta.
11.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Zamawiającego, poprzez wybór takiej opcji w procesie zamawiania, wystawiana jest faktura VAT. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy towar objęty zamówieniem gotowy jest do wysyłki, dostawy lub odbioru przez Kupującego.
§4. Forma płatności,
1.Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
 • a/ przelewem na konto sklepu: przesyłka kurierska, odbiór osobisty, dostawa transportem sklepu,
 • b/ szybkimi płatnościami elektronicznymi; "Przelewy24", (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).                                
 • c/ gotówką: przesyłka kurierska za pobraniem.
2. W przypadku płatności „przelew” wydanie towaru Kupującemu następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu Konto:  PeKaO S.A.: 17 1240 2294 1111 0010 0525 2074.
§5.Dostawa i odbiór zamówionego towaru,
1. Po skompletowaniu zamówienia towar może zostać wysłany do Kupującego.
2. Kupujący może wybrać następujące  sposoby dostawy/odbioru towaru:
 • a/ odpłatną usługę transportową realizowaną przez firmę kurierską,
 • b/ odpłatną usługę transportową realizowaną przez sklep ( rejon Krakowa i okolic),
 • c/ odbiór osobisty z zastrzeżeniem odrębnych warunków aktualizowanych na stronach sklepu związanych np. z sytuacją epidemiczną.
3.Koszt dostawy ustalany jest każdorazowo indywidualnie z klientem przed złożeniem zamówienia i zależny jest od wartości zamówienia, miejsca dostawy i asortymentu.
4.Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu  pod podany tam adres, przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.
5.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
6.Każda przesyłka realizowana poprzez firmę spedycyjną jest ubezpieczona.
7.W momencie odbioru towaru z zamówienia Kupujący  ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika dostarczającego towar lub pracownika firmy KAMIR SP Jawna wydającej towar w przypadku odbioru osobistego pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.
8.Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony Kupujący ma obowiązek spisać protokół reklamacyjny w obecności przewoźnika/kuriera i nie przyjmować przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy wysyłając informację drogą mailową na adres: producent@profilebalkonowe.pl lub dzwoniąc na numer  +48 574 660 380. Zgłoszenia uszkodzeń mechanicznych wniesione w innym terminie nie będą uwzględniane. Bez spisanego protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie będą rozpatrywane. Uszkodzenia i wady fabryczne są rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.
§6.Zwroty towaru i reklamacje,
1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, oraz ustawą z dnia 30,05,2014 "o prawach konsumenta" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki składając oświadczenie woli, pisząc na adres producent@profilebalkonowe.pl lub pocztą tradycyjną na adres: KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spółka Jawna, 30-683 Kraków ul. Nowosądecka 54. Poniżej wzór formularz oświadczenia odstąpienia od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • a/Adresat: Kamir K.Kasprzycki,M.Radecki Spółka Jawna, 30-683 Kraków ul. Nowosądecka 54, www.profilebalkonowe.pl
 • b/ Ja  (Imię i nazwisko Kupującego)  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (nazwy kupionych przedmiotów i numer dokumentu sprzedaży),
 • c/data zawarcia umowy (data), data odbioru przedmiotu (data),
 • b/imię i nazwisko Kupującego,
 • e/adres Kupującego,
 • f/data odstąpienia od umowy,
 • g/podpis Kupującego,
Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony, jest czysty i posiada oryginalne nieuszkodzone opakowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem fiskalnym / fakturą na koszt Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości pełnowartościowego zwracanego towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych i przesyłek na koszt odbiorcy. Pieniądze za zwracany towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
3.Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych towarów rozpatrywane będą zgodnie z następującą procedurą: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem producent@profilebalkonowe.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: KAMIR K.Kasprzycki,M.Radecki Spółka Jawna, 30-683 Kraków ul. Nowosądecka 54. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • a/imię i nazwisko, adres, nr. telefonu, adres e-mail Kupującego,
 • b/datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • c/przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • d/wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy może zostać  naprawiony, wymieniony na inny – pełnowartościowy lub Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru oraz koszty doręczenia reklamowanego towaru do Sklepu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie Sklepu. 5.  Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjne towaru następuje na koszt sklepu.
6. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
§7.Brak prawa odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów i towarów:
 • a/świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b/w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nietypowa, niestandardowa, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, na jego indywidualne zamówienie.
 • d/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d/w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • e/w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 • f/Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli stwierdzona wada jest nieistotna.
§8. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
§9.Postanowienia końcowe
1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „www.profilebalkonowe.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Administratorem danych jest KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spółka Jawna
30-683 Kraków ul. Nowosądecka 54
KRS 0000099703
Regon:352000757
NIP: 679-006-53-49
Adres do kontaktu: kamir@kamir.krakow.pl
2.Wszystkie wymienione towary na stronie www.profilebalkonowe.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z danymi katalogowymi producentów. Z powodu bardzo dużej ilości produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie sklepu. Po zmianie każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
5.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklep www.profilebalkonowe.pl
6.Złożenie zamówienia w sklepie www.profilebalkonowe.pl oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
§10.Ochrona praw własności intelektualnej.
1.Właściciel serwisu www.profilebalkonowe.pl oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności materiały chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
2. Korzystający z serwisuz www.profilebalkonowe.pl zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne udostępnianie treści bez pisemnej zgody Właściciela serwisz www.profilebalkonowe.pl jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§11. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 01 czerwiec 2021.