Produkowane przez nas Profile Balkonowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb na inwestycji, np. dopasowane do grubości czoła balkonu.