Manszeta na zamówienie

Poniżej wybierz wszystkie potrzebne elementy do odpływu. Po skompletowaniu całość możesz dodać koszyka.

Opis produktu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dane techniczne

Instrukcja montażu

Informacje skrócone

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Montaż należy wykonać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych zgodnie z instrukcjami montażu i kartami technicznymi tych produktów. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. Prace należy prowadzić zgodnie z projektem, kartami technicznymi, stosowanymi normami, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.