Rzygacz stalowy Ø50mm, L 250mm

Poniżej wybierz wszystkie potrzebne elementy do odpływu. Po skompletowaniu całość możesz dodać koszyka.

Opis produktu

Rzygacz perfecta RZ 50/250 to uniwersalny odpływ do odwodnień posadzek balkonów i tarasów których boki ograniczone są murkami (np.loggie).
Rzygacz wykonany jest ze stali nierdzewnej i składa się z kołnierza oraz rury odpływowej o średnicy 50mm i długości 250mm.
Średnica rury umożliwia w szczególnych przypadkach połączenie z typową rurą odwadniającą o śr. 50mm.
Systemowym elementem uzupełniającym jest manszeta uszczelniająca PERFECTA RZm33

Zakres stosowania

Balkony i tarasy których boki ograniczone są murkami (np.loggie).

Funkcje produktu

Skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz balkonów lub tarasów. Szczelne zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci, w efekcie przed rozmrażaniem i korozją murków w miejscach montażu. Możliwość połączenia z rurami odpływowymi, kanalizacyjnymi o śr. 50mm.

Właściwości produktu

  • - kompletność systemu gwarantuje szybki i pewny montaż
  • - odporne na korozje oraz uv

Dane techniczne

Materiał:

Stal kwasoodporna, pow.gładka Stal kwasoodporna, pow.gładka

Wykończenie powierzchni:

Gładka
Gładka
Dla profili aluminiowych, na zamówienie za dopłatą, możliwe inne kolory z palety kolorow RAL

Wymiary

Średnica rury odpływowej  - 50mm
Długość rury odpływowej  - 250mm
Pozostałe wymiary w Karcie Technicznej

Karta techniczna rzygacza RZ 50/250 - wymiary

Instrukcja montażu

Przed montażem należy przewidzieć ilość rzygaczy wystarczającą do odprowadzenia wody z odwadnianej powierzchni balkonów lub tarasów. W murze przygotować otwór ze spadem min 2% i średnicy min. 55mm. Rurę odpływową rzygacza osadzić ze spadem w otworze, tak, aby kołnierz rzygacza dolegał szczelnie do ściany, oraz zapewniony był swobodny wypływ wody z rury. Na kołnierz nakleić systemową manszetę, tworząc szczelne połączenie ze ścianą i posadzką. Manszetę przykleić za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej dostosowanej do wymagań na budowie i stosowanego na balkonie systemem izolacji. Następnie nałożyć kolejne warstwy hydroizolacji posadzki balkonu lub tarasów.
Wszystkie materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych i nadawać się do stosowania na zewnątrz, a wszystkie prace winny być wykonywane  zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

Informacje skrócone

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Montaż należy wykonać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych zgodnie z instrukcjami montażu i kartami technicznymi tych produktów. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. Prace należy prowadzić zgodnie z projektem, kartami technicznymi, stosowanymi normami, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.