Aluminiowa odporna na UV, samoprzylepna taśma, szer.100mm do uszczelnień (cena za 1mb)

Opis produktu

Taśma uszczelniająca na bazie kauczuku butylowego, z jednej strony laminowana folią warstwową z tworzywa i aluminium. Powierzchnia aluminiowa odporna na UV i czynniki atmosferyczne. Zastosowanie do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych przy łączeniu profili z profilami oraz łączeniu profili z narożnikami.

Zakres stosowania

Podłoże musi być czyste, suche, bez oleju, smaru, pyłu i innych zanieczyszczeń utrudniających przyklejanie.
Na bardzo porowatym podłożu (beton, gazobeton, tynk itp.) oraz na zakładkach z taśmą butylową zalecany jest grunt butylowy/bitumiczny ME901, grunt natryskowy ME902 lub nasz grunt bezrozpuszczalnikowy butylowy/bitumiczny ME904 Eco.
Sposób montażu:
Podłoże należy wyczyścić i w razie potrzeby zagruntować.
Rozwinąć ME402 taśmę z rolki i uciąć na żądaną długość.
Po usunięciu folii oddzielającej przykleić taśmę do podłoża, a następnie docisnąć ją za pomocą np. rolki (bez zagięć i fałd na taśmie). Minimalna szerokość paska, powierzchni przyklejenia butylu powinna wynosić 10cm.

Funkcje produktu

Uszczelnianie, naprawianie i renowacja szczelin montażowych i dylatacyjnych, spoin, złączy, zakładek w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Właściwości produktu

  • - odporne na korozje oraz uv

Dane techniczne

Instrukcja montażu

Podłoże musi być czyste, suche, bez oleju, smaru, pyłu i innych zanieczyszczeń utrudniających przyklejanie.
Na bardzo porowatym podłożu (beton, gazobeton, tynk itp.) oraz na zakładkach z taśmą butylową zalecany jest grunt butylowy/bitumiczny ME901, grunt natryskowy ME902 lub nasz grunt bezrozpuszczalnikowy butylowy/bitumiczny ME904 Eco.
Przetwarzanie:
Podłoże należy wyczyścić i w razie potrzeby zagruntować.
Rozwinąć ME402 taśmę z rolki i uciąć na żądaną długość.
Po usunięciu folii oddzielającej przykleić taśmę do podłoża, a następnie docisnąć ją za pomocą rolki (bez zagięć i fałd na taśmie). Unikać układania poprzecznego w obszarach dachowych (niebezpieczeństwo wypchania pod wpływem ciężaru śniegu i lodu).
Minimalna powierzchnia przyklejenia butylu powinna wynosić 4 cm.

Przykład zastosowania taśmy do uszczelnień szczelin przy łączeniu profili okapowych PERFECTA

Informacje skrócone

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Montaż należy wykonać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych zgodnie z instrukcjami montażu i kartami technicznymi tych produktów. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. Prace należy prowadzić zgodnie z projektem, kartami technicznymi, stosowanymi normami, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.